Algemene voorwaarden

1. De deelname aan een evenement is definitief wanneer u na akkoord bevinden van de a/v de bevestiging van ons ontvangen heeft.

2. De deelname aan een evenement is ook definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum (factuur) is voldaan

3. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze deelnamebevestiging(en) verzoeken wij u dit per omgaande (binnen 7 dagen) aan ons te melden

4. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk 5 weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Indien wij een annulering binnen de 5 weken voor de datum van het desbetreffende evenement ontvangen of wanneer u niet komt op het evenement, bent u verplicht het factuurbedrag aan ons te voldoen.

5. Bij aankomst op de markt eerst melden bij de marktmeester. Hij/zij zal u de plaats/kraam wijzen. Een voorkeursplek kunt u bij de boeking opgeven, maar wij kunnen u dit niet garanderen.

6. De deelnemer dient zich uiterlijk een uur voor aanvang van de markt te melden bij de marktmeester, anders vervalt de reservering ( En blijft betalingsplicht bestaan).

7. De deelnemer dient de markttijden aan te houden en dus niet voor het einde van de markt in te pakken en de markt verlaten.

8. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van zijn/haar afval. Wanneer afval na de markt wordt gevonden zullen de kosten in rekening worden gebracht

9. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, HBD etc. Teruggaaf van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk.

10. Als deelnemer (indien u eet- en drinkwaren verkoopt) bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.

11. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Tornado events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting. Tevens dient de deelnemer zelf te zorgen voor verlengsnoeren, stroommat etc.

12. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.

13. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.

14. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Tornado events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

15 Tornado events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.Door extreem weer Restitutie van marktgeld zal dan ook niet plaatsvinden.